MINÄ OLEN:

- Maria Rajakari, o.s Lempola, 34-vuotias kolmen lapsen äiti, joista yksi on vaikeasti vammainen ja laitoshoidossa. Naimisissa olen ollut vuodesta 2003 mieheni Teppo Rajakarin kanssa (mieheni toimii asuntoyhtiömme asukastoimikunnan puheenjohtajana ja turvallisuuspäällikkönä. Työelämässä Etelä-Suomen Aluehallintovirastossa tarkastajana työsuojelun vastuualueella). Asumme Espoon Suurpellossa, jossa panostetaan kestävään kehitykseen, kansainvälisyyteen, elinikäiseen oppimiseen ja perhekeskeisyyteen, jotka ovat minullekin tärkeitä arvoja kristillisten arvojen ohella.

-Ammatti:
Kunnallinen perhepäivähoitaja. Sivutyönä antoisan työni lisäksi teen rakkaana harrastuksena mahdollisuuksien mukaan Oriflame-myyntiedustustyötä.

Aiempaa työkokemusta on lastentarhanopettajan työstä varsinkin mm. virkavapaallani "suomi toisena kielenä" eli S2-opettajana toimimisesta (ja työsuojeluvaltuutettuna olemisesta). Espoon kaupungilla olen työskennellyt vuodesta 2007. Lisäksi olen tehnyt elämässäni paljon monenlaisia muitakin töitä:mm.vartijan töitä kielellisesti vaativissa asiakaskohteissa, työharjoittelijana artikkeleiden ja muiden lehtijuttujen teossa sekä tehdashihnoilla (muun muassa NOIRO:n kosmetiikkatehtaalla Espoossa) työskentelyä jne.

- Koulutus:Sosionomi AMK, erikoistuen lapsiin ja nuoriin sekä mielenterveys- ja päihdetyöhön, lastentarhanopettajan pätevyys, lisäksi opiskelen avoimessa yliopistossa sosiaalityötä. (Suoritettuna mm."Erityispedagogiikan perusopinnot 25op" ja "Sosiaalityön perusopinnot 25op"; tähtäimessä - joskus - maisterintutkinto.)

- Luottamustehtäviä ja järjestötoimintaa:
Olen saanut arvokasta kokemusta politiikasta ja vaaleista olemalla Kristillisdemokraattien eli KD:n eduskunta- ja kunnallisvaaliehdokkaana sekä eurovaaliehdokas Tiina Tuomelan kampanjapäällikkönä vuonna 2014.

Luottamustehtävät, joissa toimin tällä hetkellä ovat:
* Kiinteistötoimitusten uskottu mies 2013-2016 * Espoon tasa-arvotoimikunnan jäsen 2013 alk.
* KD-Naisten Uudenmaan piirin puheenjohtaja 2011 alk.
* KD:n vammaispoliittisen työryhmän jäsen
* KD-Espoon webmaster

Aiemmat luottamustoimet:
* KD-Espoon johtokunnan jäsen 2011-2012

Lisäksi ev.lut seurakunnan toiminta on lähellä sydäntäni. (Tällä hetkellä Olarin srk., jossa tähtään seurakuntavaaleihin 2014) Lisäksi nuoruudessani olen ollut mukana mm. SPR:n toiminnassa.

Miksi olen kansalaisaktiivi ja puoluetoiminnassa mukana?:

- Olen kokenut elämässäni raskaita vaiheita, joiden kautta olen oppinut ymmärtämään elämää ja pyrkinyt jo pitkään vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin alkaen sosionomi AMK - opinnoista (sain opintojeni päätteeksi stipendin ansiokkaasta suoritetuista opinnoista, koska olin ajanut aktiivisesti asiakkaiden etua julkisuustyön mm. lehtikirjoittelu avulla).

Olen siitä eteenpäin myös ollut Facebookissa herättäen keskustelua minulle läheisistä asioista ja kirjoittamalla blogia Uuteen Suomeen sekä näille kotisivuilleni pyrkimällä vaikuttamaan sitäkin kautta päättäjiin ja olenkin huomannut saaneeni aikaan paljolti yhteiskunnallista keskustelua eli todella saanut ajamiani asioita eteenpäin.

Ja lopuksi: mihin haluan vaikuttaa?

- Sydämelläni on yksittäisiä ihmisryhmiä, joiden hyvinvointiin ja asioihin erityisesti haluan vaikuttaa, kuten lapset ja nuoret, perheet, mielenterveys-ongelmaiset
sekä vammaiset ja muut erityisongelmista kärsivät. Heikoimmista huolehtiminen on yhteiskunnan hyvinvoinnin perusta. Siksi haluan olla näiden puolustuskyvyttömien puolestapuhuja.

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla: 85153 kpl

Uusimmat kuvat

Uutiset

19.7.2014 Uudenmaan KD-Naisten ja Tikkurilan KD:n kesätempaus! Lue lisää » 27.6.2014 Aloite tasa-arvoisesta avioliittolaista hylättiin lakivalio­kunnassa Lue lisää » 29.5.2014 Oriflame-blogi (kesä) - Mökkituliaisia! Lue lisää »

Pikakysely

Ei pikakyselyjä toistaiseksi

                                    

                                       - Jokaisella on oikeus menestyä -
                                              MARIA RAJAKARI                                                                     

     

Sydämellisesti tervetuloa kotisivuilleni juuri Sinä! 

Minä monessa mukana:

- 3 lapsen äiti, aikuisopiskelija

- Koulutus:YO, sosionomi AMK

- Ammatti:Kunnallinen Perhepäivähoitaja 

- Puolueaktiivi, Uudenmaan KD-Naisten puheenjohtaja:  Kristillisdemokraatit/Christian Democratic

Uudenmaan KD-Naiset

- Tähtäimessä seurakuntavaalit 2014 Olarin seurakunnan alueella Espoossa

 * Seuraa opiskelijablogiani:"Elämää ja opintoja"- Helsingin avoin yliopisto

Lisäksi toimin ORIFLAME - myyntiedustajana:


- Oma hyvinvointi ja jaksaminen naisena, perheenäitinä sekä työntekijänä on minulle tärkeää ja liikunta sekä kauneudenhoito ovat osa sitä, voit tilata kauttani ihania kosmetiikka-ja hyvinvointituotteita, ota yhteyttä minuun:maria.rajakari@elisanet.fi, niin laitan kuvaston sähköpostiisi, jota kautta voit tilata tuotteita.
Uusimpaan kuvastoon pääset myös aina alla olevasta isosta "Oriflame Sweden" linkistä. Uusin esite on voimassa 10.7. - 30.7.2014

- Voit järjestää myös "Kauneusillan" ystävillesi, työtiimillesi yms. kauttani ja saat samalla upeita emännänlahjoja (hyvä idea esim. työyhteisön hyvinvointi, TYHY-iltaan). HUOM! Nyt kesällä emännän lahjoihin vaadittavan myynnin tulee olla pienempää. :-) Kts.lisätietoja.
                           
P.S Myyntiedustuksellani on omat sivut FB:ssä, käy tykkäämässä:

ORIFLAME BY MARIA RAJAKARI


              

TUTUSTU VIELÄ MENNEISIIN KUNTAVAALITEEMOIHINI: KUNNALLISVAALEISSA, JOISSA OLIN EHDOKKAANA, SAIN 59 ÄÄNTÄ, LÄMMIN KIITOS MINUA ÄÄNESTÄNEILLE!  

DYNAAMINEN JA LÄSNÄOLEVA ESPOO!  

jokaisella_on_oikeus_menestya.jpg

1.       PERHE ON YHTEISKUNNAN PERUSYKSIKKÖ

 • Ennaltaehkäisevä työ on tärkeää:

           - Enemmän resursseja lasten- ja perheneuvolapalveluihin.

           - Lapsiperheille kotipalvelua.

           - Kotihoidontuki esiopetusikään

             asti.                                         

 • Laadukkaampaa päivähoitoa:

           - Vuorotyötä, osa-aikatyötä ja lyhytaikaista

             työtä tekeville on voitava tarjota

             nykyistä enemmän mahdollisuuksia

             lastensa päivähoitoon.

           - Ryhmäkoot kohtuullisemmiksi ja tarpeeksi henkilökuntaa päivähoitoyksiköihin.

 • Perhepäivähoidon alasajon on loputtava:

          - Perhepäivähoitajien työehtoja ja palkkausta parannettava, jotta alalle saadaan lisää

           työntekijöitä.

 

2.       ESPOON MIELENTERVEYSPALVELUT AJANTASALLE

 • Laitoshoito tulee säilyttää:

          - Mielenterveysongelmista kärsiviä ei saa jättää heitteille. Laitoshoito on

            taattava jokaiselle sitä

            tarvitsevalle välittömästi.

          - Pelkkä avovastaanotto ja lääkehoito EI saa korvata laitoshoidon ja mahdollisen

            keskusteluavun tarvetta.

 

3.       YRITTÄJÄYSTÄVÄLLISEMPI ESPOO

 • Yrittäjyys ei saa tukehtua byrokratiaan:

           - Tarvitaan nopeampaa ja joustavampaa lupakäytäntöä yritysten investointihankkeiden

             vauhdittamiseksi.

 

4.       VAMMAISILLE JA VANHUKSILLE TOIMIVAMPI ARKI      simply_the_best_by_velocity91.jpg

 • Sosiaali- ja terveydenhuollollista osaamista lisättävä

         - Lisää autismi- ja kehitysvamma-alaan erikoistuneita  lääkäreitä

           perusterveydenhuoltoon.

         - Riittävästi osaavia sosiaalityöntekijöitä sosiaalihuoltoon, jotta

           ammattitaidon puutteista johtuvilta virheiltä

            ja laiminlyönneiltä vältyttäisiin.

         - Sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailuttamisessa pitää erityisesti huomioida palvelun laatu,

           palveluiden käyttäjien toiveet ja mahdollisimman pitkäkestoiset asiakassuhteet.

         - Omaiset mukaan vahvemmin päätöstentekoon.

 • Vammaisille paremmat työ- ja asumismahdollisuudet

         - Kodinomaisemmat asumisyksiköt

         - Lähiympäristön yrityksien tulisi rohkeasti työllistää myös vammaisia henkilöitä.

 • Yksilöllisempää opetusta vammaisille ja muille erityisongelmista kärsiville

         - Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus tulee järjestää lähikoulussa ja tavallisessa

           opetusryhmässä aina, kun se on mahdollista ja oppilaan edun mukaista.

         - Oppilaiden oikeus erityisluokkaan tai – kouluun tulee säilyttää.

       
 •  Inhimillisempää kohtelua vanhuksille

         - Ikäihmisten palvelujen järjestäjien tulee huolehtia suositusten mukaisesta

           henkilöstömitoituksesta vanhuspalveluissa.

          - Omaishoitajia tulee tukea paremmin.

          - Laitosten väärinkäytöksiin puututtava ankaralla kädellä.

 5.     LIIKUNTA- JA VAPAA-AJANPALVELUT KAIKILLE

 • Lapset ja nuoret huomioitava paremmin

          - Lasten ja nuorten sekä vähävaraisten mahdollisuuksia liikkumiseen

            on tuettava alhaisemmilla pääsymaksuilla.

 • Jokaisella on oikeus sivistykseen

          - Kaikille maksuttomat ja avoimet kirjastot säilytettävä

 6.     JOUKKOLIIKENNE JA PUHTAAMPI LÄHIYMPÄRISTö

 • Joukkoliikennettä kehitettävä

         - Hinnoittelu ja aikataulutus vastaamaan espoolaisten tarpeita.

         - Uusille rakennettaville alueille heti toimivat liikenneyhteydet, esim. Suurpelto.

 • Ympäristöä ei ole varaa pilata

        - Energiatehokkaampia ja ekologisempia ratkaisuja kannustettava yleisesti sekä varsinkin     

          julkisiin rakennuksiin mahdollisuuksien mukaan.

            - Lisätietoja  minusta löydät oikeasta reunasta.

---------------------------------------------------------------------------------------

Blogini löydät tämän sivun alareunasta ja aiempia löytyy lisäksi: "Blogit"-kohdasta. Parhaiten poliittisiin ajatuksiini voikin tutustua juuri noiden blogien kautta kuntavaaliteemojeni lisäksi (opiskelijablogissani kuvailen elämääni aikuisopiskelijana), olen kattavasti ottanut niissä kantaa erinäisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Bloggaan satunnaisesti myös muista aiheista, esim. Oriflameen liittyen  "Uutiset"- kohdassa.. ja jos haluat tietää lisää, ota ihmeessä yhteyttä! Sekä:

- Kuvia minusta löytyy kuva-albumista.

- Uutisiin päivittyy uusimpia tietoja minusta satunnaisten bloggauksien lisäksi (mm. miten hoidan luottamustehtäviäni, mitä asuinalueellani tapahtuu, ORIFLAME:een liittyvä tiedotus sekä KD:n ajankohtaisia tiedotteita jne.)

P.S Löydät minut myös Twitteristä profiililla: Maria Rajakari. Tervetuloa seuraamaan!

turvallisuuden_tekijat2.jpg

Lasten ja nuorten masennusriskistä ja hoidosta

Torstai 24.4.2014 klo 17:57 - Maria Rajakari

Hyvän itsetunnon perusta luodaan jo varhain. Perheisiin ja ongelmien ennaltaehkäisyyn panostamisen lisäksi mahdolliset riskit masennuksen kehittymiseen nuorilla olisi tärkeää tunnistaa, jotta masennusta ja sen aiheuttamia kustannuksia yhteiskunnalle voitaisiin ehkäistä. Sairastumisriskissä elävien nuorten tilanne on tärkeää tunnistaa ja nuorten parissa työskenteleviä masennuksen tunnistamiseen kouluttaa sekä vanhempia asianmukaisesti valistaa.

Tämänhetkisen tutkimustiedon valossa tulisi ehkäisyn olla kohdennettua ja suuntautua sellaisiin nuoriin, joille on kasautunut siis useampia riskitekijöitä. On masennukselle altistavia elämäntilanteita esim. lapsuudessa koetut laiminlyönnit sekä koulukiusaaminen. Lisäksi nuoren perheen sosioekonominen status ja tulotaso voivat vaikuttaa asiaan. Tuen tulisi olla sekä ohjaavaa neuvontaa että tarvittaessa perheen tilanteeseen puuttuvaa.

Lasten mielenterveyspalvelut vaihtelevat alueellisesti. Perheneuvoloihin saattaa olla jopa vuoden jono. Lapsiasiainvaltuutetun vuosiraportista selviää, "että perheet eivät usein saa apua ongelmiinsa ajoissa. Kotiavun saatavuus on romahtanut kahdessakymmenessä vuodessa, ja nuorille tarkoitettuja elämänhallinnan palveluita on vähän. Erityisen vaikeaa nuorten on saada apua mielenterveyden ongelmiin."

Masennuksella on kauaskantoiset vaikutukset: työllisyyteen, myöhempään elämänhallintaan jne. ja kustannukset yhteiskunnalle suuria. Ilman asianmukaista hoitoa masennus kroonistuu usein ja jatkuu aikuisuuteen. Siksi sen ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen hoitamiseen kannattaa panostaa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Elämänhallinta Hoito Lapsuus Masennus Nuoruus

Lisää kirjoituksia


Uutiset

Uudenmaan KD-Naisten ja Tikkurilan KD:n kesätempaus! (19.07.2014 )
Uudenmaan KD – Naisten kesätempaus on Virekoti Ainossa ja Antissa (Asolantie 14 B, 01400 Vantaa), joka tarjoaa ympärivuorokautisia hoivapalveluja ikäihmisille..

27.06.2014  Aloite tasa-arvoisesta avioliittolaista hylättiin lakivalio­kunnassa
29.05.2014  Oriflame-blogi (kesä) - Mökkituliaisia!
27.05.2014  Päivi Räsänen ja Sari Essayah: Lämmin kiitos kaikille ehdokkaille, tukitiimeille ja paikallisille aktiiveillemme!