MINÄ OLEN:

- Maria Rajakari, o.s Lempola, 34-vuotias kolmen lapsen äiti, joista yksi on vaikeasti vammainen ja laitoshoidossa. Naimisissa olen ollut vuodesta 2003 mieheni Teppo Rajakarin kanssa (mieheni toimii asuntoyhtiömme asukastoimikunnan puheenjohtajana ja turvallisuuspäällikkönä. Työelämässä Etelä-Suomen Aluehallintovirastossa tarkastajana työsuojelun vastuualueella). Asumme Espoon Suurpellossa, jossa panostetaan kestävään kehitykseen, kansainvälisyyteen, elinikäiseen oppimiseen ja perhekeskeisyyteen, jotka ovat minullekin tärkeitä arvoja kristillisten arvojen ohella.

-Ammatti:
Kunnallinen perhepäivähoitaja. Sivutyönä antoisan työni lisäksi teen rakkaana harrastuksena mahdollisuuksien mukaan Oriflame-myyntiedustustyötä.

Aiempaa työkokemusta on lastentarhanopettajan työstä varsinkin mm. virkavapaallani "suomi toisena kielenä" eli S2-opettajana toimimisesta (ja työsuojeluvaltuutettuna olemisesta). Espoon kaupungilla olen työskennellyt vuodesta 2007. Lisäksi olen tehnyt elämässäni paljon monenlaisia muitakin töitä:mm.vartijan töitä kielellisesti vaativissa asiakaskohteissa, työharjoittelijana artikkeleiden ja muiden lehtijuttujen teossa sekä tehdashihnoilla (muun muassa NOIRO:n kosmetiikkatehtaalla Espoossa) työskentelyä jne.

- Koulutus:Sosionomi AMK, erikoistuen lapsiin ja nuoriin sekä mielenterveys- ja päihdetyöhön, lastentarhanopettajan pätevyys, lisäksi opiskelen avoimessa yliopistossa sosiaalityötä. (Suoritettuna mm."Erityispedagogiikan perusopinnot 25op" ja "Sosiaalityön perusopinnot 25op"; tähtäimessä - joskus - maisterintutkinto.)

- Luottamustehtäviä ja järjestötoimintaa:
Olen saanut arvokasta kokemusta politiikasta ja vaaleista olemalla Kristillisdemokraattien eli KD:n eduskunta- ja kunnallisvaaliehdokkaana sekä eurovaaliehdokas Tiina Tuomelan kampanjapäällikkönä vuonna 2014.

Luottamustehtävät, joissa toimin tällä hetkellä ovat:
* Kiinteistötoimitusten uskottu mies 2013-2016 * Espoon tasa-arvotoimikunnan jäsen 2013 alk.
* KD-Naisten Uudenmaan piirin puheenjohtaja 2011 alk.
* KD:n vammaispoliittisen työryhmän jäsen
* KD-Espoon webmaster

Aiemmat luottamustoimet:
* KD-Espoon johtokunnan jäsen 2011-2012

Lisäksi ev.lut seurakunnan toiminta on lähellä sydäntäni.

* OLEN EHDOLLA Missio Olarin listalta Espoon Olarin ev.lut. seurakunnan alueella seurakuntaneuvostoon sekä yhteiseen kirkkovaltuustoon SEURAKUNTAVAALEISSA 2014.

Lisäksi nuoruudessani olen ollut mukana mm. SPR:n toiminnassa.

Miksi olen kansalaisaktiivi ja monessa vaikuttamistyössä mukana?:

- Olen kokenut elämässäni raskaita vaiheita, joiden kautta olen oppinut ymmärtämään elämää ja pyrkinyt jo pitkään vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin alkaen sosionomi AMK - opinnoista (sain opintojeni päätteeksi stipendin ansiokkaasta suoritetuista opinnoista, koska olin ajanut aktiivisesti asiakkaiden etua julkisuustyön mm. lehtikirjoittelu avulla).

Olen siitä eteenpäin myös ollut Facebookissa herättäen keskustelua minulle läheisistä asioista ja kirjoittamalla blogia Uuteen Suomeen sekä näille kotisivuilleni pyrkimällä vaikuttamaan sitäkin kautta päättäjiin ja olenkin huomannut saaneeni aikaan paljolti yhteiskunnallista keskustelua eli todella saanut ajamiani asioita eteenpäin.

Ja lopuksi: mihin haluan vaikuttaa?

- Sydämelläni on yksittäisiä ihmisryhmiä, joiden hyvinvointiin ja asioihin erityisesti haluan vaikuttaa, kuten lapset ja nuoret, perheet, mielenterveys-ongelmaiset
sekä vammaiset ja muut erityisongelmista kärsivät. Heikoimmista huolehtiminen on yhteiskunnan hyvinvoinnin perusta. Siksi haluan olla näiden puolustuskyvyttömien puolestapuhuja.

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla: 87008 kpl

Uusimmat kuvat

Uutiset

1.9.2014 Eduskuntavaaleista 2015 Lue lisää » 12.8.2014 ORIFLAME-kauneusilta Suurpellon Infopaviljongissa Lue lisää » 6.8.2014 Tietoa seurakuntavaaleista 2014 Lue lisää »

Pikakysely

Ei pikakyselyjä toistaiseksi

                                    

                                       - Jokaisella on oikeus menestyä -
                                              MARIA RAJAKARI                                                                     

     

Sydämellisesti tervetuloa kotisivuilleni juuri Sinä! 

Minä monessa mukana:

- 3 lapsen äiti, aikuisopiskelija

- Koulutus:YO, sosionomi AMK

- Ammatti:Kunnallinen Perhepäivähoitaja 

- Puolueaktiivi, Uudenmaan KD-Naisten puheenjohtaja:  Kristillisdemokraatit/Christian Democratic

Uudenmaan KD-Naiset

- EHDOLLA SEURAKUNTAVAALEISSA 2014 Espoon Olarin ev.lut. seurakunnan alueella seurakuntaneuvostoon ja yhteiseen kirkkovaltuustoon Missio Olarin listalta

 * Seuraa opiskelijablogiani:"Elämää ja opintoja"- Helsingin avoin yliopisto

Lisäksi toimin ORIFLAME - myyntiedustajana:


- Oma hyvinvointi ja jaksaminen naisena, perheenäitinä sekä työntekijänä on minulle tärkeää ja liikunta sekä kauneudenhoito ovat osa sitä, voit tilata kauttani ihania kosmetiikka-ja hyvinvointituotteita, ota yhteyttä minuun:maria.rajakari@elisanet.fi, niin laitan kuvaston sähköpostiisi, jota kautta voit tilata tuotteita.
Uusimpaan kuvastoon pääset myös aina alla olevasta isosta "Oriflame Sweden" linkistä. Uusin esite on voimassa 11.9.- 1.10.2014.

- Voit järjestää myös "Kauneusillan" ystävillesi, työtiimillesi yms. kauttani ja saat samalla upeita emännänlahjoja (hyvä idea esim. työyhteisön hyvinvointi, TYHY-iltaan). 
                           
Myyntiedustuksellani on omat sivut FB:ssä, käy tykkäämässä:

ORIFLAME BY MARIA RAJAKARI


SEURAKUNTAVAALIEN 2014 TEEMANI (niissä on läpileikkaus vahvoista osaamisalueistani, joita ovat lasten kasvatustyö, heikompiosaisten auttaminen ja työelämässä vaikuttaminen):

1.   Avioliitto ja perhe

Kirkon nykyistä avioliittokäsitystä ei ole tarpeen muuttaa. Nykyisen Suomen ev.lut kirkon mukaan: ”Avioliitto on miehen ja naisen välinen suhde ja sopimus, perheen perusta. Avioliiton solmimisessa vihittävät sitoutuvat toisiinsa julkisesti ja liitto saa yhteiskunnallisen aseman.”

Kirkon tekemä työ perheiden parissa on yksi sen tärkeimpiä tehtäviä. Lasten kasvatustyön tukeminen mm. perhekerhojen ja päiväkerhojen muodossa sekä avioliittojen tukeminen perheneuvonnassa ja erinäisillä muilla kursseilla sekä tapahtumissa on säilytettävä. Kristillisen kasvatustyön toimintaa on laajennettava koskemaan myös koululaisten aamupäivä - ja iltapäivätoimintaa yhtenä vaihtoehtona.

Kirkon yhteistyötä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden, kuten koulujen ja päiväkotien kanssa on vahvistettava. Kristillinen kasvatustyö ja yhteinen kristillinen kulttuuriperintömme on tärkeää näkyä suomalaisessa yhteiskunnassamme selkeämmin.

2.       Diakoniatyö

Sosiaali- ja diakoniatyön juuret ovat kristinuskossa. Kristinuskon yksi peruspilareista on ollut vähäosaisten auttaminen. Diakoniatyön asemaa on korostettava nimenomaan kaikista heikoimmassa asemassa olevien tukimuotona.

Tulee myös muistaa, että meistä jokaisen elämä voi joskus mennä solmuun, jolloin tarvitaan ulkopuolistakin apua. Velkaongelmatkin koskettavat nykyisin monia.

Kirkossa tarvitaankin diakoniatyötä, jossa autetaan ihmisiä pahimman yli. Lisäksi diakoniatyöntekijän työ on keskeisessä roolissa palveluohjaajana nykyisessä monimuotoisessakin yhteiskunnassa. Diakoniatyöhön tulee ohjata kirkon toimesta tarvittava määrä resursseja sekä mahdollisuus ruoka-avun tarjoamiseen.

 3.       Työelämän tuki

Suomi tarvitsee työntekijöitä tänä vaikeana taloudellisena aikana. Tärkeää on myös työntekijöiden hyvinvointi. Monelle ovat tuttuja niin työuupumus kuin työpaikkakiusaaminenkin.

Tarjoamalla työntekijöille mahdollisuus keskustella työpaikkapapin kanssa työpaikalla tai seurakunnan yhteydessä on kirkon tarjoamaa tukea työelämälle. Tätä työtä kirkon tulee jatkaa ja kehittää toiminnoissaan.

 

 4.       Yhteistyö ja vuorovaikutus kirkon sisällä

Kirkon sisään mahtuu erilaisia ihmisiä ja toimijoita sekä eri tavoin ajattelevia ihmisiä. Jokaiselle on oma paikkansa. Missio Olariin kuuluvana haluan edistää vuorovaikutteista sekä toisia ihmisiä kunnioittavaa keskustelukulttuuria kaikkien kirkon jäsenten kesken. Esimerkkinä resurssien ja tilojen käytössä tämä periaate huomioiden; kaikki mahtuvat saman katon alle.  

 

5.       Paikallinen vaikuttaminen

Jokaisen Espoon seurakunnan paikallisiin toimintoihin tulemisen kynnystä on madallettava ja keksittävä uusia, modernejakin toimintatapoja - ja malleja lähestyä seurakuntalaisia hyödyntämällä esimerkiksi sosiaalista mediaa. Toisena esimerkkinä tästä seurakuntien osallistuminen ”Reilun kaupan” työhön.

On lisäksi mietittävä kuinka saada pidettyä perheet seurakunnan toimintojen piirissä, kun pienten lasten perheiden vanhemmat palaavat töihin. Uusien seurakuntalaisten etsiminen ja palveluiden piiriin saattaminen on myös tärkeä osa tätä työtä.

Olarin seurakunnan alueelle on perustettava uudelle asuinalueelle Suurpeltoon oma kappeli ja/tai muuta seurakunnan toimintaa sekä olla keskeisemmässä roolissa tämän asuinalueen kehittämisessä. 

            - Lisätietoja  minusta löydät oikeasta reunasta.

HUOM! Tärkeää tietoa vaalien aikataulusta:

Ennakkoäänestys järjestetään 27.–31.10.2014.

Ennakkoon saa äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa ympäri Suomen. Äänestystilanteessa tarvitset henkilöllisyystodistuksen. Kirkkoherranvirastoissa tai seurakunnan toimistossa voi äänestää ennakkoäänestysviikolla 27.–31.10. joka päivä kello 9–18 ja muissa paikoissa seurakunnan ilmoittamina aikoina. Tärkeää on tietää ehdokkaansa numero. Numerot löytyvät seurakuntien verkkosivuilta.

Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on isänpäivänä 9.11.2014.

Vaalipäivänä voit äänestää kotiseurakuntasi äänestyspaikassa klo 11–20. Äänestystilanteessa tarvitset henkilöllisyystodistuksen. 

---------------------------------------------------------------------------------------

Blogini löydät tämän sivun alareunasta ja aiempia löytyy lisäksi: "Blogit"-kohdasta. Parhaiten poliittisiin ajatuksiini voikin tutustua juuri noiden blogien kautta (opiskelijablogissani kuvailen elämääni aikuisopiskelijana), olen kattavasti ottanut niissä kantaa erinäisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Bloggaan satunnaisesti myös muista aiheista, esim. Oriflameen liittyen  "Uutiset"- kohdassa.. ja jos haluat tietää lisää, ota ihmeessä yhteyttä! Sekä:

- Kuvia minusta löytyy kuva-albumista.

- Uutisiin päivittyy uusimpia tietoja minusta satunnaisten bloggauksien lisäksi (mm. miten hoidan luottamustehtäviäni, erinäisten vaalien aikaiset informaatiot, mitä asuinalueellani tapahtuu, ORIFLAME:een liittyvä tiedotus sekä KD:n ajankohtaisia tiedotteita jne.)

P.S Löydät minut myös Twitteristä profiililla: Maria Rajakari. Tervetuloa seuraamaan!

turvallisuuden_tekijat2.jpg

Diakoniatyön osaaminen käyttöön

Sunnuntai 14.9.2014 klo 14:39

Diakoniatyöntekijöillä on arvokasta tietoa sosiaaliturvan aukoista. He joutuvat työssään kohtaamaan usein juuri niitä ihmisiä, jotka ovat pudonneet yleisen turvaverkon ulkopuolelle. Diakoniatyöntekijöiden ”hiljaista tietoa” tutkineet ovat havainneet, että kunnallisissa palveluissa varsinkin sosiaalityöntekijöiden puheille pääsy on vaikeaa. Toimeentulohakemukset käsitellään usein etuuskäsittelijöiden kautta, jolloin yksilöllinen asiakkaiden kohtaaminen jää uupumaan. Yleisen perusturvan korottaminen sen verran, että sillä pärjää jättäisikin enemmän aikaa niiden asiakkaiden kohtaamiselle, jotka sitä eniten tarvitsevat. Monien liitteiden liittäminen esim. toimeentulotukihakemukseen on myös koettu työlääksi. Voisiko avun saada parhaiten henkilökohtaisilla tapaamisilla ja luottamuksella asiakkaisiin enemmän? Hallinnolliset muotoseikat vaikuttavat olevan pohjoismaisessa "hyvinvointivaltio" - mallissa se huonoin piirre.

Hyvin vähän käytetään myös ennaltaehkäisevää toimeentulotukea, vaan tukea annetaan vasta sitten kun pahin kriisi on jo päällä. Käyttämällä tätä enemmän vältettäisiinkin myöhempiä, paljon suurempia kustannuksia. Asiakasviestintään tulisi myös kiinnittää enemmän huomiota, jotta päätökset olisivat ymmärrettävämpiä asiakkaille.

(Julkaistu Uuden Suomen blogialustalla 14.9.2014)

Kommentoi kirjoitusta.

Lisää kirjoituksia


Uutiset

Eduskuntavaaleista 2015 (01.09.2014 )
Eduskuntavaalien ehdokkaiden rekrytointi on käynnissä. Tämän asian olen myös omalta kohdaltani tarkkaan pohtinut ja olen tullut tulokseen, etten lähde tavoittelemaan..

12.08.2014  ORIFLAME-kauneusilta Suurpellon Infopaviljongissa
06.08.2014  Tietoa seurakuntavaaleista 2014
19.07.2014  Uudenmaan KD-Naisten ja Tikkurilan KD:n kesätempaus!