MINÄ OLEN:

- Maria Rajakari, o.s Lempola, 34-vuotias kolmen lapsen äiti, joista yksi on vaikeasti vammainen ja laitoshoidossa. Naimisissa olen ollut vuodesta 2003 mieheni Teppo Rajakarin kanssa (mieheni toimii asuntoyhtiömme asukastoimikunnan puheenjohtajana ja turvallisuuspäällikkönä. Työelämässä Etelä-Suomen Aluehallintovirastossa tarkastajana työsuojelun vastuualueella). Asumme Espoon Suurpellossa, jossa panostetaan kestävään kehitykseen, kansainvälisyyteen, elinikäiseen oppimiseen ja perhekeskeisyyteen, jotka ovat minullekin tärkeitä arvoja kristillisten arvojen ohella.

-Ammatti:
Kunnallinen perhepäivähoitaja. Sivutyönä antoisan työni lisäksi teen rakkaana harrastuksena mahdollisuuksien mukaan Oriflame-myyntiedustustyötä.

Aiempaa työkokemusta on lastentarhanopettajan työstä varsinkin mm. virkavapaallani "suomi toisena kielenä" eli S2-opettajana toimimisesta (ja työsuojeluvaltuutettuna olemisesta). Espoon kaupungilla olen työskennellyt vuodesta 2007. Lisäksi olen tehnyt elämässäni paljon monenlaisia muitakin töitä:mm.vartijan töitä kielellisesti vaativissa asiakaskohteissa, työharjoittelijana artikkeleiden ja muiden lehtijuttujen teossa sekä tehdashihnoilla (muun muassa NOIRO:n kosmetiikkatehtaalla Espoossa) työskentelyä jne.

- Koulutus:Sosionomi AMK, erikoistuen lapsiin ja nuoriin sekä mielenterveys- ja päihdetyöhön, lastentarhanopettajan pätevyys, lisäksi opiskelen avoimessa yliopistossa sosiaalityötä. (Suoritettuna mm."Erityispedagogiikan perusopinnot 25op" ja "Sosiaalityön perusopinnot 25op"; tähtäimessä - joskus - maisterintutkinto.)

- Luottamustehtäviä ja järjestötoimintaa:
Olen saanut arvokasta kokemusta politiikasta ja vaaleista olemalla Kristillisdemokraattien eli KD:n eduskunta- ja kunnallisvaaliehdokkaana sekä eurovaaliehdokas Tiina Tuomelan kampanjapäällikkönä vuonna 2014.

Luottamustehtävät, joissa toimin tällä hetkellä ovat:
* Kiinteistötoimitusten uskottu mies 2013-2016 * Espoon tasa-arvotoimikunnan jäsen 2013 alk.
* KD-Naisten Uudenmaan piirin puheenjohtaja 2011 alk.
* KD:n vammaispoliittisen työryhmän jäsen
* KD-Espoon webmaster

Aiemmat luottamustoimet:
* KD-Espoon johtokunnan jäsen 2011-2012

Lisäksi ev.lut seurakunnan toiminta on lähellä sydäntäni.

* OLEN EHDOLLA Missio Olarin listalta Espoon Olarin ev.lut. seurakunnan alueella seurakuntaneuvostoon sekä yhteiseen kirkkovaltuustoon SEURAKUNTAVAALEISSA 2014.

Lisäksi nuoruudessani olen ollut mukana mm. SPR:n toiminnassa.

Miksi olen kansalaisaktiivi ja monessa vaikuttamistyössä mukana?:

- Olen kokenut elämässäni raskaita vaiheita, joiden kautta olen oppinut ymmärtämään elämää ja pyrkinyt jo pitkään vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin alkaen sosionomi AMK - opinnoista (sain opintojeni päätteeksi stipendin ansiokkaasta suoritetuista opinnoista, koska olin ajanut aktiivisesti asiakkaiden etua julkisuustyön mm. lehtikirjoittelu avulla).

Olen siitä eteenpäin myös ollut Facebookissa herättäen keskustelua minulle läheisistä asioista ja kirjoittamalla blogia Uuteen Suomeen sekä näille kotisivuilleni pyrkimällä vaikuttamaan sitäkin kautta päättäjiin ja olenkin huomannut saaneeni aikaan paljolti yhteiskunnallista keskustelua eli todella saanut ajamiani asioita eteenpäin.

Ja lopuksi: mihin haluan vaikuttaa?

- Sydämelläni on yksittäisiä ihmisryhmiä, joiden hyvinvointiin ja asioihin erityisesti haluan vaikuttaa, kuten lapset ja nuoret, perheet, mielenterveys-ongelmaiset
sekä vammaiset ja muut erityisongelmista kärsivät. Heikoimmista huolehtiminen on yhteiskunnan hyvinvoinnin perusta. Siksi haluan olla näiden puolustuskyvyttömien puolestapuhuja.

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla: 88472 kpl

Uusimmat kuvat

Uutiset

23.10.2014 Seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkaa ma 27.10! Lue lisää » 14.10.2014 ORIFLAME:Syksyn tuleva kauneusillat Espoossa Lue lisää » 12.10.2014 Espoon tasa-arvotoimikunnan "Terve mies"-tapahtuma Lue lisää »

Pikakysely

Ei pikakyselyjä toistaiseksi

seurakuntavaalikuva.jpg

                                                               

                                       

                                                                                   

Sydämellisesti tervetuloa kotisivuilleni juuri Sinä! 

Minä monessa mukana:

- 3 lapsen äiti, aikuisopiskelija

- Koulutus:YO, sosionomi AMK

- Ammatti:Kunnallinen Perhepäivähoitaja 

- Puolueaktiivi, Uudenmaan KD-Naisten puheenjohtaja:  Kristillisdemokraatit/Christian Democratic

Uudenmaan KD-Naiset

- EHDOLLA SEURAKUNTAVAALEISSA 2014 Espoon Olarin ev.lut. seurakunnan alueella seurakuntaneuvostoon ja yhteiseen kirkkovaltuustoon Missio Olarin listalta

 * Seuraa opiskelijablogiani:"Elämää ja opintoja"- Helsingin avoin yliopisto

Lisäksi toimin ORIFLAME - myyntiedustajana:


- Oma hyvinvointi ja jaksaminen naisena, perheenäitinä sekä työntekijänä on minulle tärkeää ja liikunta sekä kauneudenhoito ovat osa sitä, voit tilata kauttani ihania kosmetiikka-ja hyvinvointituotteita, ota yhteyttä minuun:maria.rajakari@elisanet.fi, niin laitan kuvaston sähköpostiisi, jota kautta voit tilata tuotteita.
Uusimpaan kuvastoon pääset myös aina alla olevasta isosta "Oriflame Sweden" linkistä. Uusin esite on voimassa 23.10.2014-12.11.2014.

- Voit järjestää myös "Kauneusillan" ystävillesi, työtiimillesi yms. kauttani ja saat samalla upeita emännänlahjoja (hyvä idea esim. työyhteisön hyvinvointi, TYHY-iltaan). 
                           
Myyntiedustuksellani on omat sivut FB:ssä, käy tykkäämässä:

ORIFLAME BY MARIA RAJAKARI


IHMISEN VIERELLÄ - TUKENA ARJESSA

Seurakuntavaalien 2014 teemani ovat alla (niissä on läpileikkaus vahvoista osaamisalueistani, joita ovat lasten kasvatustyö, heikompiosaisten auttaminen ja työelämässä vaikuttaminen):

1.   Avioliitto ja perhe

Kirkon nykyistä avioliittokäsitystä ei ole tarpeen muuttaa. Nykyisen Suomen ev.lut kirkon mukaan: ”Avioliitto on miehen ja naisen välinen suhde ja sopimus, perheen perusta. Avioliiton solmimisessa vihittävät sitoutuvat toisiinsa julkisesti ja liitto saa yhteiskunnallisen aseman.”

Kirkon tekemä työ perheiden parissa on yksi sen tärkeimpiä tehtäviä. Lasten kasvatustyön tukeminen mm. perhekerhojen ja päiväkerhojen muodossa sekä avioliittojen tukeminen perheneuvonnassa ja erinäisillä muilla kursseilla sekä tapahtumissa on säilytettävä. Kristillisen kasvatustyön toimintaa on laajennettava koskemaan myös koululaisten aamupäivä - ja iltapäivätoimintaa yhtenä vaihtoehtona.

Kirkon yhteistyötä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden, kuten koulujen ja päiväkotien kanssa on vahvistettava. Kristillinen kasvatustyö ja yhteinen kristillinen kulttuuriperintömme on tärkeää näkyä suomalaisessa yhteiskunnassamme selkeämmin.

2.       Diakoniatyö

Sosiaali- ja diakoniatyön juuret ovat kristinuskossa. Kristinuskon yksi peruspilareista on ollut vähäosaisten auttaminen. Diakoniatyön asemaa on korostettava nimenomaan kaikista heikoimmassa asemassa olevien tukimuotona.

Tulee myös muistaa, että meistä jokaisen elämä voi joskus mennä solmuun, jolloin tarvitaan ulkopuolistakin apua. Velkaongelmatkin koskettavat nykyisin monia.

Kirkossa tarvitaankin diakoniatyötä, jossa autetaan ihmisiä pahimman yli. Lisäksi diakoniatyöntekijän työ on keskeisessä roolissa palveluohjaajana nykyisessä monimuotoisessakin yhteiskunnassa. Diakoniatyöhön tulee ohjata kirkon toimesta tarvittava määrä resursseja sekä mahdollisuus ruoka-avun tarjoamiseen.

 3.       Työelämän tuki

Suomi tarvitsee työntekijöitä tänä vaikeana taloudellisena aikana. Tärkeää on myös työntekijöiden hyvinvointi. Monelle ovat tuttuja niin työuupumus kuin työpaikkakiusaaminenkin.

Tarjoamalla työntekijöille mahdollisuus keskustella työpaikkapapin kanssa työpaikalla tai seurakunnan yhteydessä on kirkon tarjoamaa tukea työelämälle. Tätä työtä kirkon tulee jatkaa ja kehittää toiminnoissaan.

 

 4.       Yhteistyö ja vuorovaikutus kirkon sisällä

Kirkon sisään mahtuu erilaisia ihmisiä ja toimijoita sekä eri tavoin ajattelevia ihmisiä. Jokaiselle on oma paikkansa. Missio Olariin kuuluvana haluan edistää vuorovaikutteista sekä toisia ihmisiä kunnioittavaa keskustelukulttuuria kaikkien kirkon jäsenten kesken. Esimerkkinä resurssien ja tilojen käytössä tämä periaate huomioiden; kaikki mahtuvat saman katon alle.  

 

5.       Paikallinen vaikuttaminen

Jokaisen Espoon seurakunnan paikallisiin toimintoihin tulemisen kynnystä on madallettava ja keksittävä uusia, modernejakin toimintatapoja - ja malleja lähestyä seurakuntalaisia hyödyntämällä esimerkiksi sosiaalista mediaa. Toisena esimerkkinä tästä seurakuntien osallistuminen ”Reilun kaupan” työhön.

On lisäksi mietittävä kuinka saada pidettyä perheet seurakunnan toimintojen piirissä, kun pienten lasten perheiden vanhemmat palaavat töihin. Uusien seurakuntalaisten etsiminen ja palveluiden piiriin saattaminen on myös tärkeä osa tätä työtä.

Olarin seurakunnan alueelle on perustettava uudelle asuinalueelle Suurpeltoon oma kappeli ja/tai muuta seurakunnan toimintaa sekä olla keskeisemmässä roolissa tämän asuinalueen kehittämisessä. 

            - Lisätietoja  minusta löydät oikeasta reunasta.

HUOM! Tärkeää tietoa vaalien aikataulusta:

Ennakkoäänestys järjestetään 27.–31.10.2014.

Ennakkoon saa äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa ympäri Suomen. Äänestystilanteessa tarvitset henkilöllisyystodistuksen. Kirkkoherranvirastoissa tai seurakunnan toimistossa voi äänestää ennakkoäänestysviikolla 27.–31.10. joka päivä kello 9–18 ja muissa paikoissa seurakunnan ilmoittamina aikoina. Tärkeää on tietää ehdokkaansa numero. Numerot löytyvät seurakuntien verkkosivuilta.

Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on isänpäivänä 9.11.2014.

Vaalipäivänä voit äänestää kotiseurakuntasi äänestyspaikassa klo 11–20. Äänestystilanteessa tarvitset henkilöllisyystodistuksen. 

---------------------------------------------------------------------------------------

Blogini löydät tämän sivun alareunasta ja aiempia löytyy lisäksi: "Blogit"-kohdasta. Parhaiten poliittisiin ajatuksiini voikin tutustua juuri noiden blogien kautta (opiskelijablogissani kuvailen elämääni aikuisopiskelijana), olen kattavasti ottanut niissä kantaa erinäisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Bloggaan satunnaisesti myös muista aiheista, esim. Oriflameen liittyen  "Uutiset"- kohdassa.. ja jos haluat tietää lisää, ota ihmeessä yhteyttä! Sekä:

- Kuvia minusta löytyy kuva-albumista.

- Uutisiin päivittyy uusimpia tietoja minusta satunnaisten bloggauksien lisäksi (mm. miten hoidan luottamustehtäviäni, erinäisten vaalien aikaiset informaatiot, mitä asuinalueellani tapahtuu, ORIFLAME:een liittyvä tiedotus sekä KD:n ajankohtaisia tiedotteita jne.)

P.S Löydät minut myös Twitteristä profiililla: Maria Rajakari. Tervetuloa seuraamaan!

turvallisuuden_tekijat2.jpg

Suurpellon nuorisotiloista ja seurakuntavaaliasiaa

Maanantai 20.10.2014 klo 13:37

Suurpeltoon ollaan rakentamassa Opinmäen monitoimitaloa ja koulua, johon tulee myös ymmärtääkseni tilat nuorisotoimelle, jotka palvelevat nuorisoa ainakin iltaisin. Koen tämän aiheen itselleni tärkeäksi, koska omatkin lapseni ovat pian paikallista nuorisoa. Lisäksi koulutukseni puitteissa että kiinnostusta nuorten tukemiseksi löytyy minulta muutenkin.

Näin seurakuntavaaliehdokkaana haluaisin olla tukemassa Olarin ev.lut. seurakunnan ja Espoon kaupungin nuorisotoimen yhteistä panosta sekä mahdollisesti myös kolmannen sektorin toimijoita yhteen tämän nuorten asian tiimoilta.

Olarin seurakunnalla on aktiivinen "Kulma" Olarin ostarilla, mutta uskon, että Suurpellon ollessa niin iso, kasvava alue täynnä lapsiperheitä (varsinkin pienten lasten vanhempia perheineen), että kymmenenkin vuoden päästä täällä on iso tarve asialle.

Jos nuorten toimintaa olisi siis rahoittamassa monta toimijaa, niin hyvinkin aktiivista toimintaa heille voitaisiin tänne saada. Ainakin toivoisin, että seurakunta olisi myös antamassa siihen oman, arvokkaan panoksensa jollain tavalla.

Lisäksi tiedoksi, että tulevana sunnuntaina olen menossa seuraavaan tapahtumaan, tule Sinäkin sinne tervehtimään oman alueesi seurakuntavaaliehdokkaita,

Vaalitilaisuus kirkkokahveilla

Toinen vaalitilaisuus pidetään Olarin kirkolla kirkkokahveilla su 26.10. klo 10 alkavan messun jälkeen.

terveisin:Maria

P.S Jos haluat tukea minua vaalityössä, niin vinkkaa ystävillesi kotisivuistani:www.maria.rajakari.palvelee.fi, jossa voi tutustua ajatuksiini. :-)

Kommentoi kirjoitusta.

Lisää kirjoituksia


Uutiset

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkaa ma 27.10! (23.10.2014 )
Seurakuntavaalien tärkeät päivämäärät: - Ennakkoäänestys: * Hyvän tekemisen torit seurakunnissa - Vaalipäivä:   Kuten varmaan joillekin Olarin seurakunnan..

14.10.2014  ORIFLAME:Syksyn tuleva kauneusillat Espoossa
12.10.2014  Espoon tasa-arvotoimikunnan "Terve mies"-tapahtuma
03.10.2014  Seurakuntavaalien numerot ja äänestysaikataulu