MINÄ OLEN:

- Maria Rajakari, o.s Lempola, 35-vuotias kolmen lapsen äiti, joista yksi on vaikeasti vammainen ja laitoshoidossa. Naimisissa olen ollut vuodesta 2003 mieheni Teppo Rajakarin kanssa (mieheni toimii asuntoyhtiömme asukastoimikunnan puheenjohtajana ja turvallisuuspäällikkönä. Työelämässä Etelä-Suomen Aluehallintovirastossa tarkastajana työsuojelun vastuualueella). Asumme Espoon Suurpellossa, jossa panostetaan kestävään kehitykseen, kansainvälisyyteen, elinikäiseen oppimiseen ja perhekeskeisyyteen, jotka ovat minullekin tärkeitä arvoja kristillisten arvojen ohella.

-Ammatti:
Kunnallinen perhepäivähoitaja. Sivutyönä antoisan työni lisäksi teen rakkaana harrastuksena mahdollisuuksien mukaan Oriflame-myyntiedustustyötä.

Aiempaa työkokemusta on lastentarhanopettajan työstä varsinkin mm. virkavapaallani "suomi toisena kielenä" eli S2-opettajana toimimisesta (ja työsuojeluvaltuutettuna olemisesta). Espoon kaupungilla olen työskennellyt vuodesta 2007. Lisäksi olen tehnyt elämässäni paljon monenlaisia muitakin töitä:mm.vartijan töitä kielellisesti vaativissa asiakaskohteissa, työharjoittelijana artikkeleiden ja muiden lehtijuttujen teossa sekä tehdashihnoilla (muun muassa NOIRO:n kosmetiikkatehtaalla Espoossa) työskentelyä jne.

- Koulutus:Sosionomi AMK, erikoistuen lapsiin ja nuoriin sekä mielenterveys- ja päihdetyöhön, lastentarhanopettajan pätevyys, lisäksi opiskelen avoimessa yliopistossa sosiaalityötä. (Suoritettuna mm."Erityispedagogiikan perusopinnot 25op" ja "Sosiaalityön perusopinnot 25op"; tähtäimessä - joskus - maisterintutkinto.)

- Luottamustehtäviä ja järjestötoimintaa:
Olen saanut arvokasta kokemusta politiikasta ja vaaleista olemalla Kristillisdemokraattien eli KD:n eduskunta- ja kunnallisvaaliehdokkaana,"Missio Olarin"/"Yhdessä matkalla"-seurakuntavaaliehdokkaana sekä eurovaaliehdokas Tiina Tuomelan kampanjapäällikkönä vuonna 2014.

Luottamus- ja järjestötehtävät, joissa toimin tällä hetkellä:
* Kiinteistötoimitusten uskottu mies 2013-2016 * Espoon tasa-arvotoimikunnan jäsen 2013 alk.
* KD-Naisten Uudenmaan piirin puheenjohtaja 2011 alk.
* KD:n vammaispoliittisen työryhmän jäsen
* KD-Espoon webmaster
*MLL:n Espoon Olarin ja Suurpellon perhekahviloiden yhteyshenkilö

Aiemmat luottamustoimet:
* KD-Espoon johtokunnan jäsen 2011-2012

Lisäksi ev.lut seurakunnan toiminta on lähellä sydäntäni.

Lisäksi nuoruudessani olen ollut mukana mm. SPR:n toiminnassa.

Miksi olen kansalaisaktiivi ja monessa vaikuttamistyössä mukana?:

- Olen kokenut elämässäni raskaita vaiheita, joiden kautta olen oppinut ymmärtämään elämää ja pyrkinyt jo pitkään vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin alkaen sosionomi AMK - opinnoista (sain opintojeni päätteeksi stipendin ansiokkaasta suoritetuista opinnoista, koska olin ajanut aktiivisesti asiakkaiden etua julkisuustyön mm. lehtikirjoittelu avulla).

Olen siitä eteenpäin myös ollut Facebookissa herättäen keskustelua minulle läheisistä asioista ja kirjoittamalla blogia Uuteen Suomeen sekä näille kotisivuilleni pyrkimällä vaikuttamaan sitäkin kautta päättäjiin ja olenkin huomannut saaneeni aikaan paljolti yhteiskunnallista keskustelua eli todella saanut ajamiani asioita eteenpäin.

Ja lopuksi: mihin haluan vaikuttaa?

- Sydämelläni on yksittäisiä ihmisryhmiä, joiden hyvinvointiin ja asioihin erityisesti haluan vaikuttaa, kuten lapset ja nuoret, perheet, mielenterveys-ongelmaiset
sekä vammaiset ja muut erityisongelmista kärsivät. Heikoimmista huolehtiminen on yhteiskunnan hyvinvoinnin perusta. Siksi haluan olla näiden puolustuskyvyttömien puolestapuhuja.

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla: 94420 kpl

Uusimmat kuvat

                            

Sydämellisesti tervetuloa kotisivuilleni juuri Sinä! 

Minä monessa mukana:

- 3 lapsen äiti, aikuisopiskelija

- Koulutus:YO, sosionomi AMK

- Ammatti:Kunnallinen Perhepäivähoitaja 

- Puolueaktiivi, Uudenmaan KD-Naisten puheenjohtaja:  Kristillisdemokraatit/Christian Democratic

Uudenmaan KD-Naiset

- MLL:n Espoon Olarin ja Suurpellon perhekahviloiden yhteyshenkilö:

HUOM! MLL Etelä-Espoon uusin perhekahvila on avautunut Suurpellossa, osoitteessa Piilipuuntie 14a3 (Suurpellon kerhotila).

Toiminta on nyt kesätauolla, ja toiminta jatkuu 11.8.2015 alkaen tiistaisin klo:9.30-11.30.

Tervetuloa silloin! Lisätietoja:MLL Etelä-Espoon paikallisyhdistys

 * Seuraa opiskelijablogiani:"Elämää ja opintoja"- Helsingin avoin yliopisto

Lisäksi toimin ORIFLAME - myyntiedustajana:


- Oma hyvinvointi ja jaksaminen naisena, perheenäitinä sekä työntekijänä on minulle tärkeää ja liikunta sekä kauneudenhoito ovat osa sitä, voit tilata kauttani ihania kosmetiikka-ja hyvinvointituotteita, ota yhteyttä minuun:maria.rajakari@elisanet.fi, niin laitan kuvaston sähköpostiisi, jota kautta voit tilata tuotteita. 
Uusimpaan kuvastoon pääset myös aina alla olevasta isosta "Oriflame Sweden" linkistä. Uusin esite on voimassa 9.6.-9.7.2015:
                           
Myyntiedustuksellani on omat sivut FB:ssä, käy tykkäämässä:

ORIFLAME BY MARIA RAJAKARI

Jos itse kiinnostuit hankkimaan lisäansioita, osallistumaan ORIFLAME:n koulutuksiin eli tulemaan yhdeksi meistä voit rekisteröidä itsesi mukaan edustajaksi tätä kautta:

RYHDY EDUSTAJAKSI NYT!

IHMISEN VIERELLÄ - TUKENA ARJESSA

Seurakuntavaalien 2014 teemani ovat alla (niissä on läpileikkaus vahvoista osaamisalueistani, joita ovat lasten kasvatustyö, heikompiosaisten auttaminen ja työelämässä vaikuttaminen) ja kiitos saamastani kymmenkunnasta äänestä molemmissa vaaleissa (kirkkovaltuusto/Olarin seurakuntaneuvosto), kokemus oli ensikertalaisille näissä vaaleissa hieno ja tärkeä:

1.   Avioliitto ja perhe

Kirkon nykyistä avioliittokäsitystä ei ole tarpeen muuttaa. Nykyisen Suomen ev.lut kirkon mukaan: ”Avioliitto on miehen ja naisen välinen suhde ja sopimus, perheen perusta. Avioliiton solmimisessa vihittävät sitoutuvat toisiinsa julkisesti ja liitto saa yhteiskunnallisen aseman.”

Kirkon tekemä työ perheiden parissa on yksi sen tärkeimpiä tehtäviä. Lasten kasvatustyön tukeminen mm. perhekerhojen ja päiväkerhojen muodossa sekä avioliittojen tukeminen perheneuvonnassa ja erinäisillä muilla kursseilla sekä tapahtumissa on säilytettävä. Kristillisen kasvatustyön toimintaa on laajennettava koskemaan myös koululaisten aamupäivä - ja iltapäivätoimintaa yhtenä vaihtoehtona.

Kirkon yhteistyötä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden, kuten koulujen ja päiväkotien kanssa on vahvistettava. Kristillinen kasvatustyö ja yhteinen kristillinen kulttuuriperintömme on tärkeää näkyä suomalaisessa yhteiskunnassamme selkeämmin.

2.       Diakoniatyö

Sosiaali- ja diakoniatyön juuret ovat kristinuskossa. Kristinuskon yksi peruspilareista on ollut vähäosaisten auttaminen. Diakoniatyön asemaa on korostettava nimenomaan kaikista heikoimmassa asemassa olevien tukimuotona.

Tulee myös muistaa, että meistä jokaisen elämä voi joskus mennä solmuun, jolloin tarvitaan ulkopuolistakin apua. Velkaongelmatkin koskettavat nykyisin monia.

Kirkossa tarvitaankin diakoniatyötä, jossa autetaan ihmisiä pahimman yli. Lisäksi diakoniatyöntekijän työ on keskeisessä roolissa palveluohjaajana nykyisessä monimuotoisessakin yhteiskunnassa. Diakoniatyöhön tulee ohjata kirkon toimesta tarvittava määrä resursseja sekä mahdollisuus ruoka-avun tarjoamiseen.

 3.       Työelämän tuki

Suomi tarvitsee työntekijöitä tänä vaikeana taloudellisena aikana. Tärkeää on myös työntekijöiden hyvinvointi. Monelle ovat tuttuja niin työuupumus kuin työpaikkakiusaaminenkin.

Tarjoamalla työntekijöille mahdollisuus keskustella työpaikkapapin kanssa työpaikalla tai seurakunnan yhteydessä on kirkon tarjoamaa tukea työelämälle. Tätä työtä kirkon tulee jatkaa ja kehittää toiminnoissaan.

 

 4.       Yhteistyö ja vuorovaikutus kirkon sisällä

Kirkon sisään mahtuu erilaisia ihmisiä ja toimijoita sekä eri tavoin ajattelevia ihmisiä. Jokaiselle on oma paikkansa. Missio Olariin kuuluvana haluan edistää vuorovaikutteista sekä toisia ihmisiä kunnioittavaa keskustelukulttuuria kaikkien kirkon jäsenten kesken. Esimerkkinä resurssien ja tilojen käytössä tämä periaate huomioiden; kaikki mahtuvat saman katon alle.  

 

5.       Paikallinen vaikuttaminen

Jokaisen Espoon seurakunnan paikallisiin toimintoihin tulemisen kynnystä on madallettava ja keksittävä uusia, modernejakin toimintatapoja - ja malleja lähestyä seurakuntalaisia hyödyntämällä esimerkiksi sosiaalista mediaa. Toisena esimerkkinä tästä seurakuntien osallistuminen ”Reilun kaupan” työhön.

On lisäksi mietittävä kuinka saada pidettyä perheet seurakunnan toimintojen piirissä, kun pienten lasten perheiden vanhemmat palaavat töihin. Uusien seurakuntalaisten etsiminen ja palveluiden piiriin saattaminen on myös tärkeä osa tätä työtä.

Olarin seurakunnan alueelle on perustettava uudelle asuinalueelle Suurpeltoon oma kappeli ja/tai muuta seurakunnan toimintaa sekä olla keskeisemmässä roolissa tämän asuinalueen kehittämisessä. 

            - Lisätietoja  minusta löydät oikeasta reunasta.

---------------------------------------------------------------------------------------

Blogini löydät tämän sivun alareunasta ja aiempia löytyy lisäksi: "Blogit"-kohdasta. Parhaiten poliittisiin ajatuksiini voikin tutustua juuri noiden blogien kautta (opiskelijablogissani kuvailen elämääni aikuisopiskelijana), olen kattavasti ottanut niissä kantaa erinäisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. 

- Kuvia minusta löytyy kuva-albumista.

P.S Löydät minut myös Twitteristä profiililla: Maria Rajakari. Tervetuloa seuraamaan!

turvallisuuden_tekijat2.jpg

Kotisivut tauolle 30.7.2015 alkaen!

Tiistai 26.5.2015 klo 18:49

Hei!

Olen pitänyt kotisivujani yli neljä vuotta alkaen eduskuntavaaleista 2011, jolloin olin KD:n eduskuntavaaliehdokkaana. Olen itse rakentanut sivut ja ylläpitänyt niitä. Nyt kuitenkin työn, opiskeluiden ja perheen välinen "kombinaatio" on työllistänyt minua sen verran, että aikaa sivujen ylläpitoon ei enää valitettavasti ole ollut eikä vaalejakaan tms. ole lähimain. Joten sivut jäävät tauolle 30.7.2015 alkaen. Tämä tarkoittaa, että sivujeni kirjoitukset yms. ovat "tallessa", mutta sivut eivät ole enää voimassa, sivut saatan taas avata myöhemmässä vaiheessa. Aiempiin kirjoituksiini voi tutustua sillävälin

"Uuden Suomen" blogissa

Voit myös käydä "tykkäämässä" poliitikko-sivustani FB:ssä:

Maria Rajakari

sekä ORIFLAME:een liittyvissä asioissa:

Oriflame by Maria Rajakari

eli Facebookissa siis yhteiskunnallinen toimintani ja muu toimintani jatkuu.

Sivuillani on ollut käyntejä miltei 100 000 alkaen vuodesta 2011, joka on hieno saavutus mielestäni henkilökohtaisille sivuille, lämmin kiitos siitä! :-)

Mukavaa kevään jatkoa ja aurinkoista kesää!

Toivoo:Maria

Kommentoi kirjoitusta.

Lisää kirjoituksia